ENQUÊTE –De uitrol van afstandsbediening

Wij hebben uw inzichten nodig!

Beste

Met deze online bevraging wil De Vlaamse Waterweg nv een beeld krijgen van hetgeen er binnen de sector leeft m.b.t. de verdere uitrol van afstandsbediening in de komende jaren. Het doel is om enerzijds inzicht te krijgen in de bezorgdheden en gevoeligheden die er leven, en om anderzijds na te gaan waar u kansen tot verbetering ziet. 

Met deze enquête willen wij u dus vragen om uw ervaring te delen en uw eerlijke mening te geven. Op basis hiervan kunnen wij het programma afstandsbediening klantgericht ontwikkelen.

Uw antwoorden op de enquête worden anoniem verwerkt. Door te starten met de enquête geeft u ons de toestemming om uw gegevens te verwerken voor de analyse van deze enquête

De enquête bevat een 14-tal vragen; vragen die betrekking hebben op afstandsbediening. 

De enquête zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. 

Uw inbreng in deze enquête is zeer waardevol voor ons. Wij geloven namelijk sterk in co-creatie en gebruiken uw gegevens om het programma afstandsbediening klantgericht te ontwikkelen.

Wij danken u alvast voor uw tijd en medewerking!

Enquête invullen